DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Recunoscand ca schimbarea este o caracteristica constanta a mediului comercial de astazi, PQAL este angajat in conceptul de imbunatatire continua, lucrand in tandem cu clientii pentru a asigura imbunatatirea continua a sistemelor și serviciilor. Indiferent de dimensiunea sau locatia unei companii, PQAL respecta politica sa de a oferi asistenta in orice moment.

 

Obiectivul lui PQAL este  sa fie complet impartial, pentru a ramane acreditat și pentru a furniza servicii de certificare care sa ofere  incredere, mentinand in același timp profesionalismul și credibilitatea procesului de audit și certificare. Prin urmare, PQAL se asigura ca impartialitatea este mentinuta ca parte integranta a procesului de audit. Deoarece PQAL este o organizatie independenta autofinantata, acest lucru ne asigura, de asemenea, ca ne pastram impartialitatea.

 

Reputatia de excelenta PQAL este mentinuta de un comitet independent de impartialitate, care a fost numit de catre directori pentru a monitoriza toate aspectele activitatii noastre comerciale. Comitetul de impartialitate PQAL are  multi ani de experienta directa in sectoarele individuale pe care le reprezinta; astfel, permitandu-le sa garanteze o varietate de cunoștinte și integritate pentru PQAL.

 

PQAL nu accepta cereri de certificare din partea organizatiilor care au legatura directa cu reprezentanti  PQAL.

 

Reprezentantele PQAL nu vor incheia parteneriate pentru a oferi consultanta. Cu toate acestea, PQAL poate oferi instruire auditorului atunci cand este contractat de un alt organism pentru a face acest lucru, insa un astfel de acord contractual nu poate fi publicat in niciun fel fara o revizuire și aprobare prealabila a Biroului acreditat PQAL.

 

Urmatoarele șapte controale sunt comunicate intregului personal de audit și certificare (prin acorduri semnate tinute la dosar). Acestea vor fi puse in aplicare și respectate de catre toti  cei implicati in partea de audit și certificare pentru a se asigura ca aceasta politica de impartialitate este mentinuta pe tot parcursul procesului de audit:

Auditorilor / expertilor tehnici li se interzice participarea la audit  in cadrul oricarei organizatii in care au oferit consultanta sau instruire (cu exceptia cazului in care aceasta a fost inregistrata profesional de formare a auditorilor) sau a oricarei organizatii in care au vreun interes financiar sau comercial, pentru o perioada minima cu doi ani inainte de data cererii de certificare a organizatiei

Auditorii / expertii tehnici nu trebuie sa dezvaluie sau sa discute niciun detaliu, inainte sau dupa un audit, unui membru al personalului, altul decat conducerea directa a acestora sau altor membri ai echipei, conform cerintelor acordului lor de secretizare și nedivulgare semnat la inceputul angajarii

Auditorii subcontractati / expertii tehnici vor semna un acord de subcontractor și un acord de secretizare și nedivulgare și vor fi incluși pe lista potentiala a conflictelor a biroului.

Conducerea și personalul angajati direct de la PQAL nu au voie sa se angajeze in activitati de consultanta, care implica proiectarea activa, generarea sau implementarea unui sistem de management.

Conducerea și personalul angajati direct de la PQAL sunt obligati sa declare orice interese financiare sau activitati comerciale la inceputul și in timpul perioadei de angajare, detalii care trebuie sa fie inregistrate pe lista potentiala a conflictelor de la birou

Conducerea PQAL, personalul și auditorii subcontractati / expertii tehnici nu vor sugera faptul ca certificarea ar fi mai simpla, mai ușoara sau mai putin costisitoare daca s-ar utiliza servicii de consultanta sau de formare specifice. Conducerea PQAL, personalul și auditorii subcontractati / expertii tehnici nu trebuie sa ofere servicii de consultanta sau instruire clientilor PQAL carora le-a fost atribuit un audit; fie in timpul sau dupa finalizarea auditului

Certificarea organizatiilor care furnizeaza un serviciu catre PQAL nu este considerata o amenintare inacceptabila pentru conflictul de interese. Cu toate acestea, certificarea unei companii cu care PQAL are un  parteneriat direct este considerata a fi o amenintare inacceptabila pentru impartialitate. Daca se dezvolta o astfel de situatie, se va obtine un organism de certificare acreditat alternativ pentru a permite continuarea certificarii existente