Certificarea se realizeaza in 3 pasi:

Cererea
Pentru a începe procesul, primul pas este completarea formularului de cerere

Acest formular ne ofera  informatiile necesare despre afacerea dvs., astfel incat sa putem determina domeniul de aplicare al certificarii.

Evaluarea

Etapa de evaluare este un proces direct care consta din două vizite obligatorii care formeaza Auditul de certificare initiala. Auditurile din etapa 1 si etapa 2 care formeaza acest proces sunt concepute pentru a acoperi atat pregatirea cat si implementarea sistemului dvs. de management.

Certificarea

Un certificat este emis după finalizarea pozitivă a procesului de audit initial. Certificarea este mentinută printr-un program de audituri de supraveghere anuale sau la sase luni si apoi un audit de recertificare .

 

PROCESUL DE EVALUARE

Obiectivele  auditului etapa 1 sunt:

Auditarea Sistemului  de Management Documentat al Clientului.

Evaluarea locatiilor clientului si orice conditii specifice locatiilor.

Evaluarea intelegerii  cerintelor standardului de catre client

Identificarea domeniului de aplicare al Sistemului de Management Documentat al Clientului,  a proceselor si locatiei ( locatiilor )  si a aspectelor legale si de reglementare aferente precum si a riscurilor asociate.

Se va intocmi raport de audit privind finalizare etapa 1 de audit.

 

 

 

 

 

 

Obiectivele auditului  etapa 2 sunt

Evaluarea implementarii si  a eficacitatii sistemului de management al clientului

Evaluarea performantei  clientului in raport cu obiectivele si obiectivele cheie de performanta (monitorizare, masurare, raportare si revizuire)

Evaluarea conformitatii legale a clientului, controlul operational al proceselor, auditurilor interne, analizei de management  si politicilor

Evaluarea indeplinirii cerintelor de catre  client privind cerintele normative, politica, obiectivele si obiectivele de performanta, responsabilitatile, competenta personalului, operatiunile, procedurile si datele de performanta.

Identificarea oportunitatilor  pentru imbunatatirea sistemului de management al clientului

Se va intocmi raport de audit privind finalizare etapa 2 de audit.

 

Auditul de supraveghere

Obiectivele unui audit de supraveghere sunt:

Asigura ca  sistemul de management al clientului a continuat sa indeplineasca cerintele intre audituri

Asigura  ca auditul intern  al  clientului si analiza de management au fost efectuate conform programarii

Analizeaza actiunile intreprinse de  client cu privire la neconformitati  identificate in timpul auditurilor anterioare

Evalueaza  tratarea reclamatiilor primite  de catre Client

Evalueaza eficacitatea continua  a sistemului de management al Clientului, in  ceea ce priveste atingerea obiectivelor Clientului

Evalueaza conformitatea legala  si performanta Clientului.

Evalueaza progresul activitatilor planificate ale Clientului care vizeaza imbunatatirea continuă

Asigura controlul operational continuu al Clientului

Analizeaza modificarile  aparute in cadrul organizatiei clientului fata de auditul anterior

Asigura ca siglele PQAL si ale Organismului de Acreditare sunt utilizate corect de catre client

Se va intocmi raport de audit de supraveghere.

Auditurile de supraveghere se efectueaza cel putin o data pe an.

Primul audit de supraveghere planificat va avea loc la nu mai mult de 12 luni dupa ultima zi a auditului etapei 2.